by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

The Herrebrugher Workers' Army of
Liberal Democratic Socialists Open-Minded Education State

Overview Factbook Policies People Government Economy Rank Trend Cards

4

Herrebrughsch Dankmonument

Ter nagedachtenis aen de bevryding van Herrebrugh op den negenentwintigsten ende den dertigsten oktober tweeduyzend ende dertien.

Gants Herrebrugh dankt degenen, welke al hunne capaciteyten inzetten voor de veyligheyd onzes lands ende volks.

GeŽerd zy:

De organisaties:

  Het Weetenschappelyk Instituut te Jozefstad
  De Anti-Zombie Brigades

Ende de landen:

  Corujea
  The Saint James Islands
  Haltari
  Ratateague
  Egalitarian Calcova
  Ritchardville
  Alexanderburn
  Riasy
  Kandorith
  Suceavija
  Andrade
  Lemur Isles
  WA Delegate of Ritchardville II
  Blue Flag
  Esethax
  Marxist Zombie fighting solutions
  Nabatea-Petra
  Onirianc
  De Duitsche Democratische Republiek
  Het Groot-Duitsche Ryk
  De Zeven Vereenigde Nederlanden
  De Unie van Sociaelistische Sowjetrepublieken

Nimmer zal dit dankbaere volk uwe hulp vergeeten!

Report